BIOPTRON GLOBALT
Schweiziskt företag

Bioptron AG grundades 1988 och ingår sedan 1996 i det
världsomspännande företaget ZEPTER Group. Bioptron är ett Schweizisk
företag som arbetar med forskning, utveckling och produktion av
medicinska produkter.

Forskning och utveckling
Bioptrons ljusterapisystem har under många år utvecklats i nära
samarbete med forskningsavdelningar på universitet och sjukhus, kliniker
och specialister. Sammanlagt cirka 500 forskare, 1000 kliniker och 5000
läkare över hela världen bidrar till forskning och utveckling.

Vetenskapliga studier

Bioptron ljusterapisystem är testat i vetenskapliga studier som görs av
oberoende institut. Sedan 1988 har Bioptron utvecklat  ljusapparater
enligt EU regler. Detta har lett till en lång rad  patentsökningar inom
flera medicinska områden.

Revolutionärt genombrott

Bioptrons ljusterapi är ett revolutionärt genombrott inom medicinen med
en ny behandlingsform inom: prevention, terapi, och  rehabilitering. Inga
kända negativa bieffekter.

EU:s medicinska direktiv

Bioptron apparatur för ljusbehandling uppfyller EU:s samtliga krav på
läkemedelsprodukter enligt EU:s medicinska direktiv 93/42/EEC. 
att uppfylla dessa krav har Bioptrons Ljusterapisystem fullständig status
som läkemedelsprodukt inom hela Europeiska Gemenskapen.

Certifikat

Både företaget och Bioptron Ljusterapissystem är även standardiserade
och certifierade enligt ISO 9001 och EN 13485. Detta är den
internationella grunden för kvalitetshanteringssystem för tillverkare av
medicinska produkter.