BIOPTRONLJUS
Världsomspännande patenterad ljusbehandling

Bioptron Systemet är en världsomspännande patenterad ljusbehandling och medicinteknisk produkt. Den har en särskild optisk enhet som avger ett ljus som liknar den del av det elektromagnetiska spektrum som produceras naturligt av solen men utan UV-strålning.

Bioptron fungera på ett naturligt sätt genom att stödja regenerativt och omfördela kroppens egen kapacitet. Därmed hjälper man kroppen med sin egen självläkande process. När ljusets energi levereras till vävnader, främjas arbetet med kroppens biostimulation (Detta innebär att ljuset stimulerar olika biologiska processer i organismer på ett positivt sätt och som därmed stärker kroppens funktioner).

Användarvänligt och icke-farmaceutiska terapi

Bioptrons teknik har blivit spridd och accepterad inom medicin som en användarvänlig, effektiv, icke-farmakologisk medicinteknisk produkt. I över 15 år av klinisk forskning i hela världen har det har visat sig kunna understödja en konservativ hantering av akuta och kroniska skador såväl som i postoperativa sår (sår efter operation).

Hippokrates "helande filosofi har åter börjat påverka det medicinska området:" Primum non nocere "(" Först, gör ingen skada ") och" Vis Medicatrix Naturae "(" Ära den helande kraften i naturen ").

BIOPTRON Ljusterapi System är godkända som medicintekniska
produkterenligt direktiv 93/42/EEG.