DEPRESSION - allmänt
Depression är en vanlig folksjukdom som många drabbas av. Omkring fem procent av alla vuxna får någon gång i livet en depression där de behöver hjälp från sjukvården. Den som är deprimerad känner sig ofta nedstämd utan någon påtaglig orsak, känner ångest, får svårt att sova eller tappar matlusten. Depression kan också vara ett tidigt tecken på en sjukdom eller depression i samband med en sjukdom.

Depression kan komma utan någon tydlig orsak men den kan också utlösas av yttre händelser, till exempel familjeproblem, sorg eller stora livsförändringar. Även andra sociala faktorer som svåra upplevelser i barndomen kan göra att man lättare drabbas av depression i vuxen ålder.

Det är flera faktorer som samverkar och bidrar till en depression, till exempel personlighet, biologisk sårbarhet, ärftlighet och stress vi utsätts för.

En annan faktor kan också vara ett tidigt tecken på en fysisk sjukdom, exempelvis demens, brist på sköldkörtelhormon eller hjärt- och kärlsjukdomar. Den vanligaste depressionen inom vår vegetation är årstidsrelaterad SAD.

Kan man förekomma detta i ett tidigt stadium i samråd med läkare så är Bioptron ett komplement till den konventionella behandlingen.

Drygt hälften av de som för första gången får en depression kan bli sjuka igen. Om depressionen inte behandlas kan den leda till funktionsnedsättningar som gör att man till exempel får svårt att klara av ett arbete.