HÄSTAR
IPPL- Ljus går under ljuskällan fotomodulation och är av egen patenterad karaktär i sig och står för Inkoherrence - Polariserat - Polichromt - Lågenergiljus och är avsett att behandla preventivt, i kommlementär behandling, i monoterapi, rehabilitering och habilitering. IPPL-ljusteknik jobbar på cellnivå både i allmänstärkande syfte och/eller på direkta skador inom sår, smärt- och immunologiskbehandling. Syftet med att tilllämpa denna behadlingsmetod gör att man effektiviserar läkningsprocessen smärtfritt i reducerad tid vilket är stor ekonomisk fördel för alla berörda i flera led. Skadorna leder ofta till onödigt långa konvalescenstider och stora kostnader för vård, generellt kan kostnaderna för vård- och andra konventionella behandlingar halveras. Tillämpning av IPPL-assisterad behandlingsmetod och i samråd med veterinär eller hästfysioterapeut kan man minska antalet skador avsevärt,beroende hur man väljer behandla.

I korthet utlöser IPPL-ljuset en biokemisk kedjereaktion i kroppen som ökar cellmembranets aktivitet, vilket in sin tur påverkar cellproduktionen av enzymer och energireserver. Samtidigt ökar kroppsvävnadens förmåga att absorbera mer syre. Detta resulterar i att immunsystemet stimuleras och förstärks samt att ämnesomsättningen och cirkulationssystemet i kroppen balanseras, detta kallat biostimulerande effekt i hela organismen samtidigt.

Det polariserade ljuset som avges från IPPL-SYSTEMET sätter fart på reparerande och regenererande processer i kroppen genom att aktivera och förnya kroppens celler. En stor fördel är korta och effektiva behandlingstiderna som gör att man snabbt uppnår positiva resultat av behandlingen.

Det finns veterinärer och hästtränare som är mycket imponerade över hur IPPL-ljuset hjälper vid behandling på hästar, i fall där veterinären under normala förhållanden måste ge upp med konventionella behandlingar. En veterinär och en specialist på ben- och muskelproblem, har t ex lyckats reducera den normala behandlingstiden för senskador till ca 1/3 av tiden.

Hur fungerar det?
Biologiska huvudmekanismer vid ljusbehandlingsprocessen

 

Häst med vristskada som behandlas med bioptronljus