INFORMATION
BIOPTRON-LJUSETS HUDPENETRATION
Bioptron är klinisk beprövad behandlingsmetod mot en rad hudsjukdomar som acne, allergi, eksem och ett flertal latentliggande hudsjukdomar som psoriasis, herpes simplex, zoster (bältros) och genitalier.För mer information kontakta GaloMedicals kundtjänst.