HÄLSOMEDVETNA FÖRETAG
Med en världspatenterad teknik och ny behandlingsform kan vi bidra till ökad hälsa och lönsamhet på företag – med IPPL-SYSTEM! Certifierad ljusbehandling är en värdefull tillgång till hälsomedvetna företag, för friskare, gladare och för mer effektivare personal.

Genom att använda metoden kan man avsevärt sänka personalkostnader på sjukskrivningar i framtiden – och samtidigt öka produktiviteten. Den medicinska apparaturen IPPL-SYSTEM skapar ett kompakt konstgjort ljus som liknar naturligt solljus. Genom att tillämpa IPPL-LJUSET i förebyggande syfte på personalen 4-10 minuter/dag kan man uppnå positiva hälsoeffekter som minskar sjukfrånvaron.

Bristen på sol- och dagsljus är en av de viktigaste orsakerna till att vi har en skenande sjukfrånvaro. Både människor och växter behöver solljus för att må bra och frodas. Vår kropp omvandlar ljus till elektrokemisk energi som är en väsentlig del av vårt biologiska system. Faktum är att effekten på kroppen vid brist på naturligt solljus, kan orsaka sjukdomar på samma sätt som brist på hälsosam mat, frisk luft och rent vatten.

Under vinterhalvåret går de flesta av oss till och från jobbet när det är mörkt. Många vistas sedan på kontoret hela dagen där ”orent ljus” t.ex. lysrör är den dominerande ljuskällan. Ändå krävs det av oss människor att vi ska vara glada, energiska, välmående och produktiva i ett ljus som inte ens växter klarar av att leva i.

Få känner idag till att det finns en medicinsk apparatur som genererar ett konstgjort dagsljus ett s.k. medicinskt certifierat ljus som liknar den del av det elektromagnetiska spektrum som solen producerar naturligt. Med detta ljus stimulerar man på artificiell hela den mänskliga organismen på cellnivå till självläkning, återhämtning och skydd mot en mängd sjukdomstillstånd och skador.

Kostnaden för att effektivt och kontinuerligt behandla sin personal med IPPL-LJUSET och därigenom öka den anställdes välbefinnande - är mycket marginell i jämförelse med de personalkostnader som annars uppkommer vid sjukfrånvaro eller improduktivitet av andra skäl.

IPPL-LJUSET med dess läkande förmåga kan skapa dramatiska förändringar vid framtida behandlingar av en mängd sjukdomstillstånd. Forskningen och utvecklingen inom det här området är mycket spännande och vi står på tröskeln till nya märkliga skeenden inom medicinen.