MEDICINSKT GENOMBROTT
BIOPTRON är en verkningsfull ljusbehandlingsteknik med anmärkningsvärt många användningsområden. Under det tidiga 1980-talet upptäckte ett forskarlag betydelsen av polariserat polykromatiskt ljus. Utifrån denna forskning, skapades BIOPTRON . Sedan 1988 har BIOPTRON AG i Schweiz satsat på specialiserad forskning och utveckling av produkter som ytterligare bidrar till att uppnå optimal klinisk effektivitet vid ljusbehandling.

Med andra ord baserar sig IPPL BIOPTRON tekniken på mer än 20 års erfarenhet och används numera av läkare och sjuksköterskor på sjukhus och av familjer och enskilda i hem över hela världen. Alla kan dra nytta av de positiva effekterna som behandlingen har på kroppen.

Den patenterade tekniken i IPPL BIOPTRON gör det möjligt att kombinera framgångsrika kliniska resultat med förträfliga effekter när det gäller prevention och behandling av olika medicinska tillstånd. Med avancerad teknik, innovativ design, användarvänlig och avsaknad av biverkningar är IPPL BIOPTRON ett användbart system på både sjukhus och i hemmiljö.