MODERN LJUSBEHANDLING
1883 utvecklade den danske läkaren Niels Ryberg Finsen en av första apparaterna för att framställa syntetiskt ”solljus”. Med detta grundade Finsen den moderna ljusterapin för ungefär 100 år sedan. År 1903 belönades han med Nobelpriset i medicin för sina framgångar med ljusterapi. Finsen skapade den första medicinska apparaten som kunde generera syntetiskt solljus. Han uppnådde fantastiska resultat vid behandling av patienter som led av en speciell typ av hud tuberkulos.

Det finns klara fördelar med syntetiskt solljus: parametrar som exempelvis intensitet och emitterat ljusspektrum kan ställas in efter önskemål och regleras. Mellan 1895 och 1903 behandlade Finsen mer än 950 patienter med hudtuberkulos med hjälp av filtrerat syntetiskt ”solljus”.