NYA VINDAR I VÅRDEN
Under de senaste decennierna har både sjukvårdspersonal och patienter fått uppleva välkomna förändringar och förbättringar inom sjukvården. Inom den vetenskapliga världen har vi kunnat glädjas åt flera spännande genombrott där forskningen har pekat på effektiviteten hos en rad nya behandlingstyper. Några av dessa har dragit nytta av de allra senaste inom modern teknik medan andra har använt sig av naturresurser och urgamla metoder. Flera av de mest framgångsrika exemplen utgörs av en kombination av både gamla och nya idéer, vilket uppenbarligen tilltalar allmänheten allra mest.

Nyfikenheten på vad vetenskapen har att erbjuda är stor men det råder samtidigt en viss skepsis avseende möjliga biverkningar och problem som nya läkemedel och behandlingar kan medföra. Intresset för våra förfäders kunskap och vision är större än någonsin och människor efterfrågar numera behandlingar som de tror och litar på. Människor ställer fler frågor än någonsin tidigare. ”Är behandlingen ofarlig?” och ”Finns det några biverkningar?” är vanliga frågor från nutidens patienter. Dagens patienter vill undersöka och värdera alla tillgängliga alternativ och ha större kontroll över sin personliga hälsa och över den sjukvård som de och deras anhöriga erbjuds.

I och med att medicinsk expertis i allt högre grad har anammat en mer holistisk hållning när det gäller förebyggande hälsovård har Bioptron Ljusterapi betraktats som ett välkommet nytillskott på detta fält.

Hippokrates filosofi när det gällde läkande har fått en renässans inom dagens moderna medicin:

Först och främst, skada inte” och ”Vörda naturens helande kraft