PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande 2012-05-16

Tre gånger snabbare självläkning på skadade och
sjuka hästar med medicinsk ljusbehandling

Bioptron är en värdefull tillgång och en optimalt lösning för de hästar som tävlar vilket
innebär 50-70% kortare konvalescenstider på återhämtning efter tävlingar gör att
hästarna kommer snabbare tillbaka i travlopp och tävlingar vilket resulterar till att ägare, kuskar och travtränare kringgår långa karenstider, konvalescenstider och har avsevärt större förutsättningar att höja vinsterna

Med en beprövad klinisk metod bestående av polariserat ljus, s.k. bioptronljus, kan man vid behandling av hästar uppnå tre gånger snabbare självläkning genom biostimulation. Då hästarna blir friska fortare kan behandlingsformen betyda stora besparingar för ägaren genom minskade kostnader för vård.

Häst ljusbehandlas med fyra Bioptron i en bioptronbox

Förutom snabbare självläkning och fysisk återhämtning, stärks hästens muskulatur och senor, vilket bidrar till att hästen löper mindre risk för framtida skador. Uppskattningsvis kan ägarens kostnader för vår vård av skador och andra sjukdomar halveras genom att behandla hästen med bioptronljuset.

Bioptron metoden stärker även hästens mentala återhämtning samt immunförsvaret, vilket hämmar att en rad olika sjukdomstillstånd bryter ut. Artros eller artrit är t ex lika vanlig hos hästar som hos människor. Med bioptronljuset kan man på ett tidigt stadium förebygga riskerna för att utveckla dessa sjukdomar. Bioptron är värdefull tillgång och en optimalt lösning för de hästar som tävlar och för hästar som har avslutat sin aktiva period med att tävla. Bioptron metoden stärker hästens mentala och fysiska återhämtning. Bioptron har bl.a. en välgörande effekt för dränering av slaggprodukter.

För ytterligare uppgifter, kontakta:
Accesia AB / GaloMedical AB
Telefon: +46(0)35 397 97
Telefon: +46(0)35 265 10 28
E-post: info@accesia.se
E-post: bioptron@galomedical.se

www.accesia.se

www.galomedical.se