PRESSRUM
Pressmeddelande 2012-05-16

Snabbare självläkning och återhämtning på tävlande, skadade och sjuka
hästar. Ett medicintekniskt kvalitetsäkrat system LLT, Low Level Therapy av system "IPPL" inom sårläkning och smärtbehandling

En beprövad klinisk behandlingsmetod bestående av inkoherent,polariserat, polikromatiskt lågenergiljus av system "IPPL" kan man vid behandling av hästar uppnå tre gånger snabbare självläkning och återhämtning genom naturlig biostimulation. Det är känt att hästarna återhämtar sig fortare, vilket visat att denna behandlingsform kan betyda stora besparingar, ägaren för minskade kostnader, ... Läs mer

Pressmeddelande 2012-05-16

Forskning och bakgrund kring polariserat och polykromatiskt ljus på svårläkta sår, antiinflammatoriska sjukdomstillståd och immunförsvaret

Det är känt att behandling med LLT "Low Level Therapy" av system IPPL har positiva medicinska effekter, vetenskpligt beprövad metod och är baserad på Nobelpriset i medicin 1903. En vidareutveckling av metoden inom laserforskning har resulterat i en artificiell medicinteknisk behandling med egenskaperna inkoherent, polariserat, polykromatiskt lågenergiljus som effektiviserar kroppens egna läkningsprocesser och stärker immunsystemet.En mycket effektiv hälsoekonomisk behandlingsmetod på svårläkta sår, diabetessår, trycksår, posttraumatiska sår och postoperativa sår. Känd för sina förträffliga resultat på svåra hudproblem som acne, herpes, eksem etc... Behandlingsmetoden är även känd för sina förträffliga effekter inom fysioterapi, idrottmedicin och rehabilitering. Behandlingen med IPPL gör att hela den mänskliga organismen stimuleras på cellnivå och ökar mikrocirkulationen avsevärt och kroppens naturliga kapacitet till återhämtning och självläkning... Läs mer

Pressmeddelande 2012-05-16

Artificiellt ljus som imiterar solljuset
utan UV strålning, tillför kroppen ny energi
och är mycket effektiv mot stress inom personal vård


Bioptron ljuset egenskaper har den avgörande karakären att man snabbt uppnår energi, och andra positiva hälsoeffekter som minskar sjukfrånvaro... Läs mer