SÅRBEHANDLING
Normal sårläkning

Normal sårläkning är en komplicerad process som kan delas in i tre överlappande faser; inflammation, proliferation (tillväxt av granulationsväv) och återuppbyggnad. Sårläkningsprocessen är beroende av cellinteraktion i dermis (de underliggande hudlagren) och epidermis (de övre hudlagren) såväl som aktivitet hos kemiska förmedlare (biokemiska substanser som svarar för biologisk aktivitet i kroppen) som frigörs från inflammatoriska celler, fibroblaster och keratinocyter (t.ex. specifika celler som bidrar till sårläkningen).

Bioptron Ljusbehandling kan gynna och påskynda sårläkning och leda till snabb återuppbyggnad av epitel (hudvävnad) i sårkanterna och på djupet av ett sår.

Kroniska sår

Kroniska sår är ett vanligt problem hos äldre och sängliggande patienter. Utmärkande för kroniska sår är avsaknad av hud och underliggande vävnad och att såren inte läker med hjälp av konventionella behandlingsmetoder.

Kroniska sår är svårläkta och en fullkomlig läkning kan ta långl tid. Det faktum att kroniska sår ofta inte svarar på traditionell sårbehandling samt frånvaron av en standardmetod för att behandla dem har fått många forskare att söka nya behandlingsmetoder för dessa patienter. De traditionella behandlingsmetodernas ineffektivitet drev även läkare att försöka hitta nya behandlingsmetoder. Metoden att använda olika typer av ljuskällor vid sårläkning har ägnats särskild uppmärksamhet under de senaste decennierna och ljusterapins effekter vid behandling av kroniska sår har utvärderats i flera kliniska studier.

Bioptron Ljusbehandling främjar och påskyndar sårläkningen genom att stimulera reparativa och återbildande processer, anti-inflammatoriska effekter samt stärka de mänskliga immunförsvaret. Denna typ av fototerapi är användbar vid behandling av olika typer av sår och sårläkningsproblem.