VANLIGA FRÅGOR
1. Vad är Bioptron? 

2. Finns det olika medicinsk apparatur? 

3. Finns det några stativ till apparaturen?
4. Är Bioptron apparatur medicinskt godkända? 

5. Har Bioptron schweiziskt ursprung dvs görs, utvecklas och tillverkas de i Schweiz?
6. Kan Bioptron användas av både medicinsk personal och slutanvändare? 

7. Bioptron har biostimulerande effekt. Vad innebär det?

1. Vad är Bioptron?
Bioptron är en medicinteknisk produkt där tekniken bygger på ett unikt ljusbehandlings-koncept. Bioptron kan användas för profylaktisk behandling, terapi och rehabilitering inom en mängd olika medicinska områden. Mer än 15 års erfarenhet, pågående vetenskaplig och klinisk forskning inom en mängd tillämpningsområden har skapat grunden för denna behandling.

2. Finns det olika medicinsk apparatur?
Ja. För att försäkra sig om och ge bäst passande lösning för alla behov har Bioptron tre olika typer av apparatur. De skiljer sig i storlek och utformning men avger ljus med samma fysiska och tekniska egenskaper. 
Den ungefärliga filterdiametern varierar från 4 cm (BIOPTRON Compact III) till 11cm (BIOPTRON Pro 1) upp till 15 cm (BIOPTRON 2).

3. Finns det några stativ till apparaturen?
Ja. Biopron Pro 1 finns antingen med bordsstativ eller golvstativ. För Bioptron Compact III och för Bioptron 2 rekommenderar något av de golv eller väggstativ som finns. Stativet ökar komforten för behandlingen samtidigt som det ökar apparaturens kapacitet , eftersom det blir enklare att behandla områden på kroppen som är svåra att nå utan stativ.

4. Är Bioptron apparatur medicinskt godkända?
Ja. De är godkända som medicintekniska produkter enligt 93/42/EEG (EEG-direktivet behöriga för medicinska produkter). Detta är officiella EU-direktiv för alla medicintekniska produkter som tillverkas och säljs i EEG.

5. Har BIOPTRON schweiziskt ursprung dvs görs, utvecklas och tillverkas de i Schweiz?
Ja. Alla Bioptron produkter tillverkas i vår egen schweiziska produktionsanläggning.

6. Kan Bioptron användas av både medicinsk personal och slutanvändare?
Ja, Bioptron kan användas av både medicinsk personal liksom av slutanvändare. Det finns tre olika typer av apparatur för att försäkra bäst passande lösning - för medicinsk personal liksom för privata hem-användare.

7. Bioptron har biostimulerande effekt. Vad innebär det?
Bioptron stimulerar och modulerar reparerande och regenererande processer, liksom människans immunförsvar. 
Bioptron fungerar på ett naturligt sätt genom att stödja kroppens förnyelseförmåga och därför hjälper kroppen att påskynda sin egen självläkande potential.

Användningsområden

1. Inom vilka medicinska områden kan Biopron användas? 

2. Inom sårläkning: För vilka typer av sår kan Bioptron-Ljuset användas?

3. Inom smärtbehandling: För vilken typ av smärta kan Bioptron-Ljuset användas?

4. Är det nödvändigt att konsultera en läkare innan du använder Bioptron ?

5. Hur ska jag använda Bioptron?

6. Hur länge varar en session och hur ofta bör man göra behandlingar?

7. Finns det särskilda gånger under dagen när användningen av Bioptron Ljusterapi rekommenderas?

8. Är de anordningar lätt att driva?

9. Hur bör behandlingsområdet vara förberett inför en behandling? 

10. Är det viktigt att hålla enheten på ett visst avstånd och läge? 

11. Har Bioptron några skadliga biverkningar?

1. Inom vilka medicinska områden kan Bioptron användas?
För specificerade medicinska symptom inom sårläkning och smärtlindring.

2. Inom sårläkning: För vilka typer av sår kan Bioptron användas?
För bensår, för decubitus (tryck sår), för brännskador och för sårläkning efter operationer och efter trauman (skador).

3. Inom smärtbehandling: För vilken typ av smärta kan Bioptron användas?
För smärta i samband med reumatologi, sjukgymnastik och idrottsmedicin.

4. Är det nödvändigt att konsultera en läkare innan du använder Bioptron?
I samband med behandling av medicinska symptom rekommenderar vi att konsultera en läkare innan du använder Bioptron - för att få professionell rådgivning om denna behandling eller om annan medicinsk behandling är nödvändig.

5. Hur ska jag tillämpa Bioptron?
Varje enhet innehåller en utförlig bruksanvisning. Läs den noga och följa de instruktioner som ges där.

6. Hur länge varar en session och hur ofta bör man göra behandlingar?
Vid en session räcker det oftast med ca 4 till 10 minuter en eller två gånger per dag. Vid akuta besvär ca 30-45 minuter per tillfälle. Längden på hela behandlingstiden beror på olika parametrar såsom skäl för behandling eller skicket på det behandlade området. Från ett par dagar till flera veckor eller månader vid kraftiga besvär.

7. Finns det särskilda tillfällen under dagen när användningen av Bioptron rekommenderas?
Nej, Bioptron kan tillämpas när som helst på dygnet. Helst när du har tid att slappna av och kan åtnjuta den biostimulerande effekten. Under behandling rekommenderar vi regelbunden användning utan avbrott.

8. Är apparaturen användarvänlig?
Ja, alla Bioptron apparatur är mycket användarvänliga, behändiga och lätta att tillämpa.

9. Hur bör behandlingsområdet vara förberedd inför en behandling?
Behandlingen av område bör vara rent och ej belagda med något material. 
Vid behandling av öppna sår måste förband avlägsnas och den vanliga sårrengöringen bör utföras innan Bioptron-ljuset används (enligt läkarens tillsyn).

10. Är det viktigt att hålla Bioptron-enheten på ett visst avstånd och läge?
Ja, man ska hålla enheten i en rät vinkel på 90 ° och vidmakthålla det på ett avstånd av ca. 10 cm från huden.

11. Har Bioptron några skadliga biverkningar?
I den Bioptron-apparatur som använts i mer än 15 år finns det hittills inga skadliga biverkningar som är kända.

Egenskaper

1. Vilka är de unika egenskaperna hos Bioptron?

2. Vad polarisation? 

3. Vad polykromt? 

4. Vad är inkoherens? 

5. Vad är våglängd i Bioptron? 

6. Innehåller Bioptron ultraviolett strålning?

7. Vad är skillnaden mellan solljus och Bioptron ?

1. Vilka är de unika egenskaperna i Bioptron?
Samspelet av följande fyra kriterier bidrar till Bioptrons biostimulerande och positiva effekter: 
-- Polarisation 
-- Polykromi 
-- Inkoherens-- Låg energi

2. Vad polarisation?
Bioptron avger ett polariserat ljus där ljusvågorna rör sig i paralella plan. Sk. linjär reflextionspolarisering är mycket effektivt och uppnår en polariseringgrad på 95%

3. Vad polykromi?
Bioptron är en polykromatisk ljus. Detta innebär att det innehåller inte bara en våglängd (som laser-ljus), utan en lång rad våglängder. Det här spektrumet innehåller det synliga ljuset och en del av det infraröda spektrumet.

4. Vad inkoherent?
Till skillnad från laserljus är Bioptronljus osammanhängande eller fasförskjutet. Det betyder att ljuset vågor inte är synkroniserade.

5. Vilken våglängd har Bioptron?
Bioptronljuset har våglängden 480 - 3400 nm - därmed är det en kombination av den synliga delen av ljuset, det elektromagnetiska spektrumet och det infraröda ljuset.

6. Innehåller Bioptron ultraviolett strålning?
Nej, Bioptron är helt fritt från UV-strålning.

7. Vad är skillnaden mellan naturligt solljus och Bioptronljus?
I motsats till naturligt solljus avger Bioptronljuset ett tekniskt syntetiskt ljus som är kontrollerbart och som därför innebär reproducerbara parametrar.

Service och Reparationer

1. Hur lång är garantin för Bioptron?

2. Var kan jag köpa Bioptron??

3. Finns det service- och reparationsverkstäder för Bioptron?

1. Hur lång är garantin för Bioptron apparatur?
Det beror på vilket avtal - om väljer att köp eller hyra. Kontakta oss för närmare information.

2. Var kan jag köpa eller hyra Bioptron apparatur?
Du kan köpa eller hyra genom oss direkt eller genom våra lokala samarbetspartners och distributörer. Kontakta oss för närmsta återförsäljare.

3. Finns det service- och reparationsverkstäder för Bioptron?
Ja. Eventuella reparationer ska endast utföras av Bioptrons verkstäder.